ماندگاری و ثبات بالای رنگ لاک شاین دار گلشید از ویژگی های کلیدی آن است که پس از استفاده مات و کدر نمی شود . شما با خرید لاک شاین دار گلشید زیبایی را تعریفی دوباره می کنید .

نمایش دادن همه 5 نتیجه

لاک شاین گلشید | صورتی (کد۳۱۵)

59,000 تومان
لاک شاین دار گلشید آسان شو هم هست یعنی به راحتی شسته می شود . لاک شاین دار گلشید سریع خشک می شود . لاک شاین دار گلشید ارگانیک است . لاک شاین دار گلشید ، ماندگاری و ثبات بالای رنگ را دارد . لاک شاین دار گلشید پس از استفاده کر نمی شود .

لاک شاین گلشید | طلایی (کد۳۱۷)

59,000 تومان
لاک شاین دار گلشید آسان شو هم هست یعنی به راحتی شسته می شود . لاک شاین دار گلشید سریع خشک می شود . لاک شاین دار گلشید ارگانیک است . لاک شاین دار گلشید ، ماندگاری و ثبات بالای رنگ را دارد . لاک شاین دار گلشید پس از استفاده کر نمی شود .

لاک شاین گلشید | فیروزه ای (کد۳۱۶)

59,000 تومان
لاک شاین دار گلشید آسان شو هم هست یعنی به راحتی شسته می شود . لاک شاین دار گلشید سریع خشک می شود . لاک شاین دار گلشید ارگانیک است . لاک شاین دار گلشید ، ماندگاری و ثبات بالای رنگ را دارد . لاک شاین دار گلشید پس از استفاده کر نمی شود .

لاک شاین گلشید | قرمز (کد۳۱۴)

59,000 تومان
لاک شاین دار گلشید آسان شو هم هست یعنی به راحتی شسته می شود . لاک شاین دار گلشید سریع خشک می شود . لاک شاین دار گلشید ارگانیک است . لاک شاین دار گلشید ، ماندگاری و ثبات بالای رنگ را دارد . لاک شاین دار گلشید پس از استفاده کر نمی شود .

لاک شاین گلشید | نقره ای (کد۳۱۸)

59,000 تومان
لاک شاین دار گلشید آسان شو هم هست یعنی به راحتی شسته می شود . لاک شاین دار گلشید سریع خشک می شود . لاک شاین دار گلشید ارگانیک است . لاک شاین دار گلشید ، ماندگاری و ثبات بالای رنگ را دارد . لاک شاین دار گلشید پس از استفاده کر نمی شود .